Kto má právo na vrátenie tovaru do 14 dní?

Tovar, môžete bez udania dôvodov vrátiť alebo vymeniť do 14 dní. Právo sa nevzťahuje na objednávky v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, teda ak je na faktúre uvedené Vaše IČ. V tomto prípade po dohovore rešpektujeme výmenu tovaru v rovnakej cenovej hladine.

Od kedy do kedy lehota trvá?

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. Ak si zákazník tovar prevezme v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Ako mám tovar vrátiť?

  1. Tovar najlepšie vráťte v nepoškodenom obale.
  2. Tovar môžete vyskúšať, ale nie dlhodobo využívať.
  3. Ak tovar javí známky opotrebenia alebo je poškodený obal, predávajúci si vyhradzuje právo sthnout primeranú sumu z kúpnej sumy.
  4. Do balíčka priložte faktúru, dôvod vrátenia tovaru a číslo účtu v IBAN, kam peniaze vrátiť. V prípade, že potrebujete iný spôsob vrátenia peňazí, prosím obráťte sa najskôr na náš email. Ak tieto dokumenty nebudú priložené u tovaru, nemôžeme podnikať kroky vrátenie peňazí. A budeme čakať na Vašu telefonickú či e-mailovú reakciu.
  5. Nejedná sa o reklamácii, ale o Vaše slobodné rozhodnutie tovar vrátiť, teda v tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

Adresa pre vrátenie tovaru.

FROGMAN s.r.o.
ID 1501
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín
(externé prepravné stredisko)

Ak pošlite na inú ako uvedenú adresu, predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na kontrolu tovaru, teda aj vrátenie peňazí. A celý proces sa môže pretiahnuť.

Kedy sa peniaze objavia späť na účte?

Peniaze posielame bezodkladne po kontrole tovaru, najdlhšie však do 14 dní. V prípade, že peniaze nemáte na účte v tejto lehote, neváhajte nás kontaktovať aby sme identifikovali chybu v procese.